Årets veteran 2018 Annika Engblom

Annika Engblom har ställt upp för veteraner i vått och torrt och visat stort och uppriktigt engagemang i veteranfrågor. Nu har hennes långa och enträgna kamp för att göra veterandagen till allmän flaggdag äntligen rönt framgång. Sveriges veteraner har nu nått samma status som Valdagen, FN-dagen och Nobeldagen! Annicka Engblom tilldelas utmärkelsen ÅRETS VETERAN och förbundets medalj i Guld! 
Annika Engblom valde att donera den donation hon fick av OSMTH Sweden till Veteranernas stödorganisation  Gula bandet

Årets veteraner 2017
Tony Pettersson och Raul "Ralle" Leppälä

Utmärkelsen Årets Veteran 2017 tilldelas Tony Petersson och Raul ”Ralle” Leppälä för sitt hängivna engagemang för veteraner, som sträcker sig 24 år tillbaka i tiden fram till idag. Under nästan ett kvarts sekel har de varje år sedan 1993 anordnat Sveriges och Nordens nu största Veteranträff, Östra Stranden i Halmstad. För många veteraner är Veteranträffen  den viktigaste och kanske enda gången man träffar och har kontakt med sina veteran-kamrater under året.  Att göra detta möjligt för så många människor och sköta det på ett så proffsigt sätt, så att alla med stolthet känner sig sedda och, hörda samt, får denna fantastiska möjlighet att bearbeta händelser,komma i kontakt med folk som kan och vill lyssna och hjälpa, som förstår vad man gått igenom, det gör att dessa två, Tony och Ralle, verkligen förtjänar utmärkelsen Årets Veteran!
Tony och Ralle valde att donera den donation de fick av OSMTH Sweden till UNHCRs flyktinghjälp

Årets veteran 2016 Callis Amid

Callis Amid har gjort betydande insatser för tolkarna och deras rätt till en rättsäker hantering. Allt under förbundets värdegrund, kamratskap, omtanke och medmänsklighet. Att se Callis Amid med en sådan kämpaglöd, oförtröttligt driva en oerhört viktig fråga för de Afghanska tolkarna är inspirerande för alla oss andra. Callis Amid har på flera sätt försökt påverka svenska myndigheter att agera för att anpassa lagstiftning och att skapa lagutrymme för Migrationsverket att erbjuda denna grupp av utsatta människor, tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd vare sig det rör sig om tolkar från Afghanistan eller andra insatsområden. Callis Amid är en riktig fredsbevarare!
Callis Amid donerade summan till Veteranmottagningen Akademiska sjukhuset i Uppsala

Årets Veteran 2015 Martin Bauhn

 Martin Bauhn från Blentarp är kassör och grundare av föreningen ”Veteranstöd Rapid Reaction” som hjälper veteraner i behov av ekonomiskt stöd, på ett snabbt och obyråkratiskt sätt.  I motiveringen till Årets veteran 2015 står det om Martin Bauhn att hans ”osjälviska, outtröttliga arbete och engagemang för veteraner som kämpar på hemmafronten efter missionerna är en inspiration och en uppmaning till oss alla”.
 Av OSMTH Tempelriddarna har Martin fått  5000:- att skänka till någon som arbetar för att stödja  krigets offer. Martin valde att donerade gåvan till  Idrottsveteranerna.

 

Årets Veteran 2014 Lars-Göran Nyholm

 Lars-Göran Nyholm har genom personliga initiativ på ett synnerligen påtagligt sätt bidragit till att sprida kunskap om och ge uppmärksamhet till Sveriges veteraner.
Initiativet till veteranmarschen mellan Ystad och Hindås sommaren 2013 utvecklades till en magnifik manifestation för veteraner och deras anhöriga på många platser längs den långa marschvägen. Projektet genomfördes med ett föredömligt ledarskap och Lars-Göran visade prov på att vara föregångsman genom att själv gå hela sträckan.
Lars-Göran valde att donerade gåvan från OSMTH på 5000:- till Veteranförbundets kamratstödsfond Gula Bandet.