Här finner du de projekt vi har genomfört samt och vad som händer inom GP Sverige. Alla våra projekt stora som små. Syftet är att du ska få en bild av vilka vi är och vad vi står för. Studera även den internationella nivå och se vår inriktning inom FN. Några inledande texter finner du under "OSMTH i FN". 

Årets veteran utses varje år av veteranförbundet. Kommanderi EGINO skänker vid detta tillfälle en fastställd summa pengar som då årets veteran väljer till vilken person eller organisation som pengarna skall gå till. Ett krav  är att donationen skall gå till en verksamhet som stödjer krigets offer. Läs mer här till vänster.
 

Julkalendern är tänkt som ett stöd till våra Riddare och Damer. Den har sin grund i Orderns Riddarkod, vilken har utvecklats till att inspirera till vardagliga handlingar. Att göra något för en medmänniska, visa hänsyn eller bara att reflektera över sina egna handlingar. Arbetet för 2020 års kalender har påbörjats.
 

Pilgrimsfärd är en resa som ordern uppmuntrar sina Riddare och Damer att genomföra. Det kan vara en vandring längs en pilgrimsled i närheten av där man bor, vilka knöt samman olika heliga platser med hemorten. Det kan också vara en längre resa bl.a. till det heliga landet. Läs mer här till vänster.  


Projekt utomlands som GP Sverige har genomfört kan du studera under Afghanistan och Filipinerna.