OSMTH har en särskild status i FN. Orden är den enda order i värden som är antagna som NGO (Non-Governmental Organization). OSMTH vid FN representeras av fjorton OSMTH-medlemmar som sitter i olika FN-kommittéer i New York (fyra), Genève (fem) och Wien (fem).

Bland de dussintals FN-kommittéerna sitter OSMTH i följande:
- Mänskliga rättigheter 
- Hållbar utveckling
- Andlighet, värderingar och globala problem 
- Familjen
- Kvinnors status 
- Utbildning, lärande och läskunnighet 
- Religiösa icke-statliga organisationer. 
OSMTH är även medlem i International Peace Bureau och observatör i World Council of Churches (WCC).

OSMTH är en "icke-regeringsorganisation" med särskild rådgivande status med Förenta nationernas ekonomiska och sociala råd som också är medlem i avdelningen för global kommunikation (DGC) (tidigare benämnd FN: s avdelning för offentlig information) som främjar global medvetenhet om FN-arbete. OSMTH är styrelseledamot i CoNGO (2018-2020) som säkerställer att ickestatliga organisationer fullt ut deltar i FN: s beslutsfattande.

Som en kristen Order främjar vi:
- skydd av kristna i riskzonen (särskilt i det heliga landet),
- hjälpa till att bygga broar mellan västerländska och östra kyrkor
- främja dialog mellan de stora religionerna för Abrahams söner
- främja kommunikation och förståelse bland alla folk och tro.

Som en förespråkare och humanitär grupp främjar vi:
- mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors status,
- anti-slaveri och människohandel,
- rent och säkert vatten till ett överkomligt pris,
- fred och FN: s hållbara utvecklingsmål (SDG).