OSMTH-Knights Templar International strävar efter att vara den moderna organisationen som de forna Tempelriddarna kunde utvecklats till, om deras historiska utveckling inte hade brutits. Vi är den enda tempelriddarorden som har konsultativ status hos FN som NGO. Ordern leds av en internationell ”Grand Master” (Stormästare), som utses av samtliga regerande Grand Prior i hela världen. Inom varje land, där OSMTH är etablerade, finns ett Grand Priory (Storpriorat). De är anslutet till den internationella OSMTH men har en autonoma status. Ordern är internationellt registrerad i ”Schweiz Swiss Federal Registry”. För att etablera ett Grand Priory krävs stöd från ett redan existerande.

OSMTH-Knights Templar International arbetar för en vision där:

  • en konstruktiv dialog mellan den stora religiösa religionerna och individerna och nationer som följer dem bedrivs i en atmosfär av ömsesidig respekt, förståelse och fred.
  • de heliga platserna för kristendomen och övriga religionerna respekteras, skyddas och underhålls, samt att pilgrimer kan resa tilldessa platser i säkerhet.
  • alla hjälparbetare som utför sitt viktiga arbete på ett etiskt sätt ska kunna göra detta utan rädsla för diskriminering och angrepp. Deras engagemang, generositet och integritet erkänns och respekteras.
  • principerna sprids om tempelriddarnas kod avseende aktiv välgörenhet, artighet, hängivenhet och ärlighetoch att dessa etableras som en personlig livsregel i samhället.
  • bidraget från Tempelriddarna, både från medeltida och moderna uppoffringar, med avseende på jordbruk, konstruktion, transport, hantverk, medicin, finans,samtal mellan religioners företrädare och i allmänhet eftersträvas. Diplomati och filantropi är ledord som ska eftersträvas.

Liksom andra Riddarordnar av militärt och monarkist ursprung, vars traditioner härstammar från Jerusalem under medeltiden, har våra medlemmarför länge sedan lagt bort svärdet, förutom i  rent ceremoniellt bruk. Vår verksamhet omfattar, som en civil samhällsorganisation, välgörenhet, kulturella, humanitära och försoningsinsatser. Hos våra medlemmar av idag ser vi att deras kristna värderingar ger en övertygelser att respektera och värdera vår egen och andras trosuppfattningar, utan att fördöma. Dagens Riddare inom OSMTH-Knights Templar International strävar efter att uppvisa ett gott föredöme som kollektiv och på ett individuellt plan.

Vår moderna ordning följer också de principer som antagits av generalförsamlingen Order of the Temple i Paris 1841:
  • vårt medlemskap är öppet för kristna i alla valörer och från alla sociala bakgrunder.
  • vi fungerar som en öppet ansvarsfull, demokratisk och icke-politisk organisation.
  • våra medlemmar har en skyldighet att arbeta för fred och mänsklig värdighet.
  • vårt arbete med humanitärt bistånd utförs till förmån för alla delar inom mänskligheten.

Mer om GP Sverige och våra projekt kan du läsa under "GP SWEDEN" och "PROJEKT" här till höger.