Payen de Montdidier grav? Payen de Montdidier grav?

 Payen de Montdidier upprättade ett antal preseptorium under sin levnadstid. Ett av det viktigaste var i Oxford, med starkt stöd av drottning Matilda. Drottningen, fru till Stephen I, kung av England (1135-1154) , gjorde Oxford till ett av de rikaste och viktigaste centra för Tempel-riddarna i England. 

Payen de Montdidier pratade även med människor utan för orden om sina upptäckter av dokumentrullar och skatter som han och hans kollegor hade upptäckt under sin tid i det Heliga landet. Detta kan ha varit en grund till historien om den heliga Graalen.

Den heliga Graalen

Den heliga graal i en illustration av Arthur Rackham. Den heliga graal i en illustration av Arthur Rackham.

Man fann att den tidigaste hänvisningen till den heliga Graalen var utan tvekan, nedtecknad av William av Malmesbury, en munk och historiker från Malmesbury Abbey. Han nedtecknade sin story mot slutet av sitt liv cirka 1140,  fyra år efter Geoffrey av Monmouth hade publicerat sin bok "The Matter of Britain". Det var William som först hävdade att Joseph av Arimathea hade kommit till Glastonbury år 1173 föra den heliga Graalen och ett heligt horn som han placerade på Malmesbury

Malmesbury Abbey Malmesbury Abbey

Malmesbury Abbey som ligger mellan Oxford och Bristol är inte mer än tjugofem miles från en av Payen de Montdidiers tidiga preceptories kallas Tempel Guiting nära Cheltenham. Historien registrerar inte sådana detaljer som ett möte mellan William och Payen de Montdidier, men som bibliotekarie, preceptor och krönikör i kyrkan under sin tid, skulle William mycket väl varit intresserad av Tempelriddarnas Preceptory och kyrk byggnationer. Det verkar mycket rimligt att anta att han skulle ha sökt Payen de Montdidier och lyssnat till hans berättelser

Josef från Arimataia
Josef från Arimataia
Geoffrey från Monmouth
Geoffrey från Monmouth
Glasfönster i Malmesbury Abbet föreställande William av Malmesbury'
Glasfönster i Malmesbury Abbet föreställande William av Malmesbury'