OSMTH moderna historia startade 1804 av Fabrè-Palaprat och sedan 1932 bär vi namnet "Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani" (OSMTH). Under 2:a världskriget flyttades alla arkiv till Portugal.  

Det finns över 1700 organisationer i världen som kallar sig Temperiddare, men det finns bara en som har sina rötter i ordern som grundades 1804 och som numera är NGO i FN. Där är vi aktiva i en mängd kommittéer. Där är vi en organisation som bl.a. "bygger broar" mellan människor, organisationer och länder. Vi arbetar bl.a. med  mänskliga rättigheter och vi har två gånger valts till ordförande bland alla ca 60 NGO. Vid dessa tillfällen har vår order även fått många röster från muslimska länder.

Men i stället för att vi skriver ner allt här rekomenderar vi att du studera vår internationella sida där det finns mer att läsa om vårt deltagande i FN och vår moderna historia. Där får du även en djupare inblick i våra mål och arbetsområden på ett internationellt plan.
http://www.preview.osmth.org/modern-order/restructure