Hugo av Payens

Hugo av Payens, var   tempelherre-ordens förste stormästare och en av de första nio  riddarna  som grundade orden. Han ledde sedan orden i nästan 20 år och byggde upp den till en mäktig organisation.Han deltog i det första korståget och stod under Godfroi de Boullions befäl. 

Hugo av Payens Coat of arms
Hugo av Payens Coat of arms

1128 reste Hugo av Payens till London, för att samla in pengar till orden, och grundade även det första ordenshuset i England  under  denna resa. 
Det finns ingen känd tidig biografi om Hugues de Payens , och senare författare citerar inte heller en sådan biografi. Ingen av källorna till hans senare karriär ger detaljer om hans tidiga liv.  Information är därför liten och osäker

I tidiga dokument (1085 - 90) från regionen där Hugo de Pedano nämns Montiniaci dominus som ett vittne till en donation av greve Hugh av Champagne, vilket indikerar att mannen var minst sexton vid detta datum - en laglig vuxen och därmed kunna vittna om juridiska handlingar.  Samma namn visas på ett antal andra dokument fram till 1113 som också hänför sig till greve Hugh av Champagne, vilket antyder att Hugo de Pedano eller Hugo dominus de Peanz var medlem av grevskapets domstol. År 1113 var han gift med Elizabeth de Chappes, som födde honom minst ett barn, Thibaud, senare abbot av Abbaye de la Colombe. Dokumenten spänner över Hugues livstid och disponeringen av hans egendom efter hans död.