Tempelherreorden var en medeltida riddarorden som grundades av Hugo av Payens, Gottfrid av Saint-Omer och sju andra riddare 1118 vilket är ordens egna officiella tidpunkt för grundandet. De antog uppgiften att skydda pilgrimer mot överfall då de färdades till Jerusalem under korstågen, och för att värna Korsfararstaterna. De kallade sig inledningsvis de fattiga medsoldaterna av Kristus, och de svor munkens såväl som riddarens löfte, vilket innebar att avstå från naturliga begär och svära kyskhet, tro, lydnad, disciplin och fattigdom. 

Ordo Supremus 1 de 9 riddarna målning av Boyan Yanev Ordo Supremus 1 de 9 riddarna målning av Boyan Yanev

Senare kröniker skriver att Hugo de Payns närmade sig kung Baldwin II av Jerusalem, vars regering började 1118, med åtta riddare, som alla var släktingar genom blod eller äktenskap, för att bilda riddarens templar. De andra herrarna var Godfrey de Saint-Omer, Payen de Montdidier, Archambaud de St. Agnan, André de Montbard, Geoffrey Bison och två män registrerade endast med namnen Rossal och Gondamer. 

Klippdomen på Tempelberget. Klippdomen på Tempelberget.

Kung Baldwin II av Jerusalem var imponerad och gav riddarna en del av Salomo-templet (även platsen för den muslimska al-Aqsa-moskén) att använda som bas. Således blev de kända som de fattiga riddarna av Kristus och templet. Både benämningen Tempelriddarna och Tempelherrarna används vid beskrivningen av ordern beroende på sammanhanget. 

Påven Honorius II Påven Honorius II

År 1125 genomförde Hugues de Payens, regelbundna resor till Europa för att rekrytera följare och arbetade med att säkerställa finansiering för ordern. Många adelsmän och riddare slogs av romantiken av att tillhöra och kämpa för en sådan ordning, och många lovade pengar och land till riddarna. Under de kommande två åren flyttade de Payens runt i de högsta kretsarna i Europa och Frankrike, han lyckades sprida rycktes om Ordern och upprättade det första templarregistret i London. År 1128 var de officiellt inbjudna till kyrkomötet i Troyes där påven Honorius II utformade ett påvlig dekret till den militära Ordern och förklarade att den är en guds armé. De Payens bästa triumf var när han fångade örat på Bernard of Clairvaux, en inflytelserik teolog och senare kanoniserades 1174.

Genom sin rikedom och sina vittgående privilegier blev orden en viktig maktfaktor. Anseendet var så högt att tempelherrarna växte till en säkerhetsorganisation. De betroddes att förvara pengar och utföra penningtransporter mellan olika platser. Genom Templet i London (högkvarteret i England) byggde kung Henrik II upp en fond i Jerusalem som kom till stor nytta för korsfararna. Orden lånade ut pengar både till enskilda och institutioner, men de viktigaste klienterna var kungar, och det finns flera exempel på att deras lån räddade staters finanser. Templet i Paris (högkvarteret i Frankrike) blev nordvästra Europas viktigaste finansiella centrum. Här arbetade fyratusen män i den korsmärkta dräkten.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Temple_Church
https://sv.wikipedia.org/wiki/Temple_Church
Vox in Excelso Vox in Excelso


Men de ådrog sig den franske kungen Filip IV, "Filip den skönes", vrede. Större delen av orden i Frankrike fängslades på order av Vatikanen fredagen den 13 oktober 1307 och avrättades.  Filip IV lyckades få påven Clemens V att den 22 mars 1312 upplösa orden i bannbullan Vox in excelso.

Chinon-pergamenten Chinon-pergamenten

Den så kallade Chinon-pergamenten, som finns bevarad i Vatikanens arkiv, visar att Clemens V år 1308 gavs tempelriddarna absolution för anklagelserna, vilket betraktas som ett stöd för att påven åtminstone till en början strävade efter att bevara Tempelherreorden inom kyrkan.

Knights Templar part 1 - 8

Part 1: Hugh of Payens

Part 2: The Templars at the Siege of Ascalon

Part 3: Templar Cavalry in the Field

Part 4: False Charges Against the Templars

Part 5: The Trial of the Templars

Part 6: The Chinon Parchment (revised)

Part 7: Why Did Philip IV of France Target the Templars?

Part 8: Templars in Spain

Ref: Wikipedia, Världshistoria.se och Populärhistoria.se (https://popularhistoria.se/religion/kristendom/tempelriddarna) YouTube.com