St Berhards vapen från FlickR St Berhards vapen från FlickR

Bernhard av Clairvaux var en fransk medeltida abbot och mystiker, helgon inom Romersk-katolska kyrkan samt kyrkolärare. Tack vare Bernhards goda anseende och mångfald av skrifter spred sig hans inflytande och makt  utanför Clairvaux gränser. 

Klostret Clairvaux
Klostret Clairvaux

Bernhard av Clairvaux tillsammans med några munkar grundlade 1115 Calrivaux-klostret för cisterciensorden, ledda av abboten i ordens moderkloster Cîteaux, Étienne Harding. 
År 1130 anlitades Bernhard som medlare i försöken att få den påvliga schism att upphöra som på den tiden utgjorde ett hot mot kyrkans stabilitet och sammanhållning.

Bildresultat för Innocentius II Innocentius II Bildresultat för Innocentius II Innocentius II

När påve Honorius II 1130 dog, nominerades två kandidater som konkurrerade om påveämbetet – Anacletus II och Innocentius II. Det föll på Bernhards lott att fastställa pretendenternas värdighet och avgöra vilken kandidat som var lämpligast. Efter moget övervägande bestämde han sig för Innocentius II som levde i landsflykt i Frankrike. Med sin vänliga nit lyckades Bernhard övertala Frankrike, England, Spanien och Tyskland att acceptera Innocentius II som påve. Slutligen var även kejsaren övertygad och Anacletus II fördrevs från Rom.  

Bernard of Clairvaux calls to the 2nd Crusade Bernard of Clairvaux calls to the 2nd Crusade


Bernhard var en förespråkare av Tempelherre-orden och hans förbindelser med ordern sträckte sig emellertid längre än så, då han hjälpte till att utforma den ed som alla ordensmedlemmar skulle avlägga. Den kallades Tempelherrarnas ordensregel och innebar att ordens-medlemmarna fick svära sin lydnad till Bethania, Marias och Martas borg.
Man firar Bernhad af Clairvaux den 20 augusti.

En  historisk betraktelse gällande Bernard of Clairvaux.

Författad av Grand Chaplain  The Grand Priory of Knights Templar in the UK. Chevalier John Harcourt