GP Sweden


OSMTH of the Kingdom of Sweden” grundad år 2007 i Örebro.
”Grand Priory”, i fortsättning kallad GP-Sweden (GP-Sverige), är en självständig, ideell organisation. ”The Grand Priory of the Kingdom of Sweden”, är en av 21 Grand Priory som tillsammans bildar, OSMTH.
GP-Sverige´s främsta syfte, är att arbeta med humanitär verksamhet. Vi har bl.a. stöttat Sjukvård i Afghanistan, vi har också lämnat stöd vid katastrofer runt om i världen och men vi arbetar även med stöd till behövande i Sverige.

Orderns syfte är:

* Att främja ekumenisk kristen välgörenhet och ridderligt beteende.
* Att stödja en kristen närvaro i det heliga landet.
*Att uppmuntra och främja kristet och humanitärt arbete,   samt välgörenhet i allmänhet, men framför allt stödja människor i det heliga landet.

*Att lindra mänskligt lidande genom att stödja de fattiga, de sjuka samt alla som behöver det.

*Att hjälpa personer som utför pilgrimsfärder.
*Respektera och stödja reglerna i vår kristna, militära Tempelriddarorden OSMTH.
Ekumeniskt möte med medlemmar i Kyrkornas Världsråd
Pilgrimmer under en mässa
Vid din sida

Vi är spridda i sverige och verkar främst i södra Sverige och i Mälardalen, men vi har även Riddare och Damer på västkusten och i Dalarna. Några av våra projet går att läsa om här till vänster. 

Om du vill veta med om vad vi gör på ett lokalt plan, titta då på våra kommanderiers  länkar ovan.