Under våren 2019 hade vi ansvaret för GP Sveriges årsmöte. Vid detta tillfälle dubbades 5 nya riddare och GP Sverige fick en ny Grand Prior, den tredje i ordningen. Vi hade hedersgäster från Finland och Danmark varav två tillhör den internationella nivån.

Innan jul genomför vi ett föredrag om OSMTH uppdrag inom FN. Om vårat uppdrag där kan du även läsa om på vår sida när du går till startmenyn. Detta föredrag riktar sig till våra medlemmar och om det faller väl ut kommer vi att upprepa detta föredrag för dem som är intresserade. Andra områden kommer också att beröras framöver, men det återkommer vi om på vår hemsida. Kontakta oss gärna för en presentation om upplägget.