Kommanderi St Erik

År 2007 bildades ett "Kommanderi" i Sverige med stöd från "Storprioratet" i Norge. En represetant från det Norska "Grand Priory" kom till Sverige och hjälpte till att bygga upp organisationen här.
År 2011 hade medlemsantalet växt så mycket, att "Kommanderiet" upp-graderades till ett "Priorat". I och med detta så bildades 3 st "Kommanderier" i Sverige, bland annat "Kommanderi St Erik" med säte i Stockholm, med upptagningsområde främst inom Mälardalen, men om intresse finns tar vi emot medlemmar även längre ifrån. 

Namnet St Erik

Erik den helige, Erik Jedvardsson, Sankt Erik, född omkring 1125, död 18 maj 1160, räknas som kung av Sverige omkring 1156-1160. Några med Erik samtida källor med upplysningar om honom har inte åter-funnits, och den första skriftliga omnämning som finns är i ett brev under sonen Knut Erikssons regeringstid. 
Född: 1120, Västergötland
Fullständigt namn: Erik Jedvardsson
Mördad: 18 maj 1160, Uppsala
Make/maka: Kristina Björnsdotter
Barn: Knut Eriksson, Margareta Eriksdotter, Katarina Eriksdotter, Filip Eriksson
källa Wikipedia

Händelser 2019

2019 arrangerade kommanderiet GP Sveriges årsmöte. Vid detta möte invaldes vår nuvarande Grand Prior III och vi fick 5 nya riddare dubbande. Gäster från GP Finland hedrade oss med ett besök.

Kommanderiet har arrangerat storprioratets årsmöte 2019.

Under året lämnade St Erik stöd till  "Vid din sida"