Kommanderi St Erik har sedan 2010 verkat i Mälardalen. Vår verksamhet har hitintills inriktats mot att lämna stöd till organisationer. Bl.a. har vi stöttat "Vid din sida". I närtid genomför vi en föreläsning om Orderns verksamhet inom FN med stöd av SKYPE för att nå ut till alla medlemmar i Sverige.

St Erik´s medlemmar har medverkat vid pilgrimsfärder till bl.a. Cypern för att där stödja ett kloster som på plats verkar för kristna behövande. Det finns nu planer på att genomföra pilgrimsfärder, både inom Sverige och till platser där vi samtidigt kan hjälpa till att med vår resa visa vikten av den kristna trons närvaro.  
Vad vi har genomfört och vilka aktiviteter vi planerar finner du här till vänster