Kommanderi ST Olof

År 2007 bildades ett "Kommanderi" i Sverige med stöd från "Storprioratet" i Norge. En represetant från det Norska "Grand Priory" kom till Sverige och hjälpte till att bygga upp organisationen här.
År 2011 hade medlemsantalet växt så mycket, att "Kommanderiet" upp-graderades till ett "Priorat". I och med detta så bildades 3 st "Kommanderier" i Sverige, bland annat "Kommanderi St Erik" med säte i Stockholm, med upptagningsområde ?????

Namnet St Olof

I svenska kyrkor förekommer Olof den helige på kalkmålningar och altarskåp, som staty och i helgonskåp, ofta tillsammans med Erik den helige, på Skogbonaden även tillsammans med den danske Knut den helige. Han är sjömännens och böndernas skyddshelgon. Längs Nidarosvägarna vandrade pilgrimer till Olof den heliges reliker i Trondheim fram till reformationen.
Att Sankt Olofskulten var särskilt stark i Medelpad och Jämtland med omnejd framgår av att Sankt Olof ingår i många ortnamn, att Olof var ett särskilt vanligt mansnamn i regionen, och att Olofsmässa än idag firas i Härjedalen. Sankt Olofs hamn i Selånger socken är den nordligaste av hamnarna uppkallade efter honom, och är känd i ett medeltidsbrev från 1519. Enligt traditioner som upptecknades på 1680-talet uppges Olof Haraldsson ha landstigit med sin här i hamnen år 1030 på sin väg för att kristna Norge och till slaget vid Stiklestad. En pilgrimsled kallad S:t Olavsleden uppstod längs vägen, och återinvigdes vid Trondheims 1000-årsjubileum 1997.[5]