Kommanderi Erasmus

År 2007 bildades ett "Kommanderi" i Sverige med stöd från "Storprioratet" i Norge. En represetant från det Norska "Grand Priory" kom till Sverige och hjälpte till att bygga upp organisationen här.
År 2011 hade medlemsantalet växt så mycket, att "Kommanderiet" upp-graderades till ett "Priorat". I och med detta så bildades 3 st "Kommanderier" i Sverige, bland annat "Kommanderi St Erik" med säte i Stockholm, med upptagningsområde ?????

Namnet Erasmus

Sankt Erasmus (även kallad Sankt Elmo på flera språk) född cirka 240, död cirka 303, är ett kristet helgon och martyr, vördad inom Romersk-katolska kyrkan. Sankt Erasmus är sjöfararnas skyddshelgon och han har givit namn åt fenomenet Sankt Elmselden.
Enligt Jacobus de Voragine var Erasmus biskop över Kampanien med säte i Formia, han levde som eremit i Libanonberget, och led martyrdöden under kejsar Diocletianus förföljelser mot de kristna. Gregorius den store angav att hans reliker fanns i katedralen i Formia, men när saracenerna anföll staden på 800-talet överfördes de till Gaeta.
Erasmus är en av de fjorton nödhjälparna.
Erasmus
Sankt Erasmus martyrium
Martyr
Född cirka 240
Död  cirka 303
Illyricum
Vördas inomKatolska kyrkan
Helgondag2 juni
Attributvindspel, gryta, spikar och korpar som bär föda till honom
Skyddshelgon förSeglare, Formia, Gaeta, kramp och födslovärk, Fort Saint Elmo (Malta)
Från Wikipedia