Kommanderi ERASMUS har sitt upptagningsområde i sydvästra Sverige. Här är vi i uppbyggnadsfasen och har för närvarande ingen aktiv verksamhet, men det finns riddare och damer som är knutna inom regionen. När vi är tillräckligt många kan dessa etablera en egen verksamhet, men fram till denna tidpunkt stödjer vi dessa genom GP Sverige.