Styrelse

Ordföranden
Christer Westfal

Ledamot
 

V Ordförande
Göran Lundkvist

Kassör
Andreas Söderlund

Sekreterare
Anna-Lena Åkerberg Lundkvist

Ledamot
Thomas Pettersson

Ledning Kommanderi

Kommander
Steve Månsson

Master of Postulant/Registrar
Mattias Lundgren

Beauséant Protector
Mattias Lundgren

Projektledare
Årets veteran
Kenneth Ernstedt

Chansler
Kenneth Ernstedt

Treuser
Andreas Söderlund

KTJ 2015-03-28

Armorer
 Jonas Johansson

Projektledare
Anna-Lena Åkerberg Lundkvist

Secretary
Anna-Lena Åkerberg Lundkvist

KTJ 2017-10-21

Knight Protector
Ronny Granquist

KTJ 2017-10-21

Colour Protector
 

Projektledare
Göran Lundkvist