Som ett stöd till våra Riddare och Dammer har Ordern en Roddarkod vilken har utvecklats till att inspirera till vardagliga handlingar. Att göra något för en medmänniska, visa hänsyn, reflektera över sina egna handlingar.